Nummer 8 •  december 2019
Bekijk de online versie

NZa Nieuwsbrief

Medisch-specialistische zorg
  

Conceptrelease RZ21a beschikbaar op de website
Bekijk online
Omslag in contracten medisch-specialistische zorg blijft vooralsnog uit
Zorgverzekeraars en ziekenhuizen houden in contracten nog erg vast aan het belonen van volume. De afspraken stimuleren nog steeds om zoveel mogelijk zorg te leveren. Medisch-specialistische bedrijven binnen een ziekenhuis krijgen op hun beurt ook meestal betaald op basis van het aantal behandelingen dat ze declareren. Maar er zijn ook goede voorbeelden hoe het anders kan.
Lees het volledige artikel op nza.nl
Veel artsen maken gebruik van consulten op afstand
Medisch specialisten maken veel gebruik van de mogelijkheid om consulten op afstand te registreren. Het gaat dan om beeldbellen, het belconsult en het schriftelijke consult. Vooral het belconsult wordt veel gebruikt, maandelijks zo’n 200 duizend keer. Dat blijkt uit onze Informatiekaart consulten op afstand.
Lees het volledige artikel op nza.nl
Afspraken met zorgverzekeraars over tijdig informeren bij zorgplichtrisico’s
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraars over het delen van informatie over zorgaanbieders met financiële problemen. De belangrijkste afspraak is dat de zorgverzekeraar met de meeste verzekerden bij een aanbieder in financiële problemen, contact opneemt met de NZa.
Lees het volledige artikel op nza.nl
Meeste zorginnovaties landen in de regels
De meeste innovatie-experimenten die bij ons worden aangevraagd, komen terecht in de reguliere regels. Dat betekent dat de innovaties deel gaan uitmaken van gewone zorg. Meer weten? Lees dan ons online magazine.
Helpt u graag mee onze website te verbeteren?
Dan willen wij graag met u van gedachten wisselen. Dat doen we met een videoverbinding, zodat u niet hoeft te reizen. Het gesprek neemt ongeveer drie kwartier in beslag. Doet u mee? Stuur dan een e-mail naar webredactie@nza.nl.
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief