Nummer 1 •  februari 2020
Bekijk de online versie

NZa Nieuwsbrief

Medisch-specialistische zorg
  

Acute zorg: minder seh bezoek, vaker naar huisarts en inzet ambulance
Het aantal consulten bij de huisarts en het aantal spoedritten van ambulances neemt toe. Het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp neemt af. Dat blijkt uit een update van de cijfers over de acute zorg 2019 van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Lees het volledige artikel op nza.nl
Direct naar update cijfers acute zorg 2019
Herijking beschikbaarheidbijdragen seh en acute verloskunde
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de beschikbaarheidbijdragen voor de spoedeisende hulp (seh) en de acute verloskunde herijkt. Dat is nodig om de subsidie gemiddeld kostendekkend te houden. Op basis van een kostenonderzoek is sprake van een stijging van de beschikbaarheidbijdragen voor de seh en een lichte daling van de bijdrage voor acute verloskunde. 
Lees het volledige artikel op nza.nl
Aanvulling op Regeling medisch-specialistische zorg 2020 van kracht
Bekijk online

NZa start open consultatie voor nieuwe facultatieve prestatie ziekenhuiszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit roept partijen in de ziekenhuiszorg op om te reageren op het voorstel voor een facultatieve prestatie. Met deze prestatie kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken over nieuwe (lokale) initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere dbc’s. Wij denken dat een facultatieve prestatie meer ruimte biedt voor innovatie. Daarnaast geeft het zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer flexibiliteit die naar verwachting leidt tot betere zorg voor de patiënt.  

Lees het volledige artikel op nza.nl
Praktijkvoorbeelden: innovatieve financiële afspraken binnen ziekenhuizen
We vinden het van belang dat in contractafspraken de toegevoegde waarde van zorg voor de patiënt centraal staat, en niet het aantal behandelingen. Dit geldt ook voor afspraken tussen ziekenhuis en medisch-specialistisch bedrijf (msb) en tussen msb en medisch specialisten. Daarom zijn we voortdurend in gesprek met zorgaanbieders en zorgverzekeraars om ontwikkeling op het gebied van innovatief contracteren te monitoren en te stimuleren. In ons digitale magazine delen bestuurders van ziekenhuizen en msb’s tips en ervaringen over hun zoektocht naar betere afspraken voor minder productiegedreven zorg.
Lees de tips en voorbeelden in ons magazine
Vraag en antwoord

Ik verstrek schriftelijke informatie aan derden, mag ik hiervoor een prestatie in rekening brengen?
Ja, u mag hiervoor prestatie 119053 ‘Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden’ in rekening brengen. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden. U leest de voorwaarden in artikel 29 lid 4 sub b van de Regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-2001a) en de bijbehorende toelichting op dit artikel.

Lees het volledige artikel op nza.nl
Overzicht veelgestelde vragen
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief