Nummer 4 • april 2020
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Medisch-specialistische zorg
Regels msz 2021: verminderen administratieve lasten
Door wijzigingen in de regelgeving voor de medisch-specialistische zorg (msz) voor 2021 zet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verder in op het terugdringen van administratieve lasten. Ook zet de NZa stappen om de zorg rondom de patiënt beter te organiseren. Een voorbeeld daarvan is de introductie van een nieuwe prestatie voor de inzet van nierteams aan huis.
Lees verder op nza.nl
Per 2021: transparantie en tariefherijking msrz
De afgelopen jaren hebben we samen met Revalidatie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Revalidatie Artsen en Zorgverzekeraars Nederland een uitgebreid traject doorlopen om te komen tot een nieuwe productstructuur die meer recht doet aan de door revalidatie instellingen geleverde zorg en tegelijkertijd meer inzicht geeft in de daadwerkelijk geleverde zorg. Op basis van dit traject voegt de NZa per 2021 patiëntgroepen als extra informatie-element toe aan de productstructuur. Dit doen we in de update van het dbc-pakket 2021 RZ21b. We verwachten dat dit het gewenste inzicht in de geleverde zorg verder vergroot. We voeren echter geen wijzigingen in de dbc-productstructuur zelf door.
Lees verder op nza.nl
De NZa past tarieven voor de geriatrische revalidatiezorg aan
De tarieven in de geriatrische revalidatiezorg (grz) gaan in 2021 gemiddeld met 4 procent omlaag. Dit baseert de NZa op een uitgebreid kostenonderzoek. Volgens de NZa vergoeden deze tarieven gemiddeld genomen de kosten die de sector kent.
Lees verder op nza.nl
Zorgbundels geven zorgverleners meer ruimte bij behandelingen
We stimuleren zorgverleners en zorgverzekeraars om bundelafspraken te maken en delen daarom goede voorbeelden. Bij bundelafspraken spreken beide partijen voor alle zorg die nodig is voor een patiëntgroep, een vast bedrag per patiënt af. Eén of meer zorgverleners leveren deze zorg. Ook maken ze afspraken over kwaliteit en uitkomsten van de behandeling. Zo krijgen zorgverleners de ruimte om de zorg zo goed mogelijk in te richten.
Lees verder op nza.nl
NZa keurt concentratie Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis alsnog goed
Het Erasmus Medisch Centrum mag de meerderheid van de aandelen verkrijgen van het IJsselland Ziekenhuis, maar we verbinden daar wel een voorwaarde aan. De ziekenhuizen moeten de komende vijf jaar jaarlijks aan ons rapporteren op welke wijze zij de initiatieven voor verdere samenwerking vormgeven.
Lees verder op nza.nl
Corona gerelateerd nieuws
Reguliere zorg komt gefaseerd weer op gang
De 11 Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ) regio’s gaan samen met de zorgverzekeraar en de regionale zorgaanbieders organiseren dat de reguliere zorg in ziekenhuizen gefaseerd weer doorgang kan vinden. In een analyse hebben we een eerste, actuele indicatie van de uitgestelde zorgvraag als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Om de urgentie van de zorgvragen te bepalen heeft het Landelijk Centrum Patiënt Spreiding (LCPS) een lijst met diagnoses opgesteld, die vervolgens door de wetenschappelijke verenigingen, leden van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), voorzien is van een urgentie indicatie.
Lees het volledige bericht op nza.nl
Analyse gevolgen coronacrisis regulier zorg
Bekijk de urgentielijst
NZa werkt mee aan bekostiging tijdelijke corona-units
Om de zorg in de ziekenhuizen te ontlasten en mensen met corona in een veilige omgeving te kunnen verzorgen, zijn op veel plaatsen tijdelijke zorglocaties ingericht. Deze ‘corona-units’ bevinden zich in bestaande zorginstellingen en in bijvoorbeeld hotels of evenementenlocaties. We hebben, samen met het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en ActiZ, afspraken gemaakt die het mogelijk maken de extra kosten voor deze zorg te kunnen declareren.
Lees verder op nza.nl
NZa geeft uitstel voor verantwoording beschikbaarheidbijdrage 2019
Zorgaanbieders die in 2019 een beschikbaarheidbijdrage hebben ontvangen, zijn normaliter verplicht om vóór 1 juni 2020 een aanvraag tot vaststelling in te dienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Omdat zorgaanbieders vanwege de uitbraak van het coronavirus in de knel kunnen komen met het aanleveren van de benodigde informatie, heeft de NZa de deadline uitgesteld.
Lees verder op nza.nl
Zorginkoopbeleid 2021: door COVID-19 mogelijk meer aanpassingen
Zorgverzekeraars publiceren uiterlijk 1 april volgens regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hun zorginkoopbeleid voor 2021. Ze geven daarin aan dat zij op dit moment nog niet goed kunnen inschatten of – en zo ja, in hoeverre – de corona-uitbraak gevolgen heeft voor de zorginkoop voor 2021. Mogelijk leidt dit gedurende 2020 nog tot aanpassingen van het zorginkoopbeleid.
Lees verder op nza.nl
Meer informatie over het coronavirus
Op onze website vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus. Naast algemene vragen, geven we ook antwoord op sectorspecifieke vragen.
Ga naar de veelgestelde vragen
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief