Nummer 3 | juni 2017
Bekijk de online versie
Nederlandse Zorgautoriteit
Focus op kwaliteit bij inkoop medisch- specialistische zorg 
Zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken voor de inkoop van zorg steeds vaker afspraken over kwaliteit, prijstransparantie en substitutie naar de eerstelijnszorg. Toch voeren de klassieke prijsafspraken met bijbehorende plafondafspraken nog steeds de boventoon. Dat blijkt uit de marktscan Medisch-specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Lees
 
NZa vermindert administratieve lasten in de langdurige zorg
De Nederlandse Zorgautoriteit werkt mee aan het verminderen van de administratieve lastendruk in de langdurige zorg. Vanaf 2018 vereenvoudigt de NZa het budget- en nacalculatieproces voor de Wet langdurige zorg.
Lees verder op internet  
Zorgverzekeraars en ziekenhuizen maken voor de inkoop van zorg steeds vaker afspraken over kwaliteit, prijstransparantie en substitutie naar de eerstelijnszorg. Toch voeren de klassieke prijsafspraken met bijbehorende plafondafspraken nog steeds de boventoon. Dat blijkt uit de marktscan Medisch-specialistische zorg van de 
Meer patiënten naar poh ggz, zorgvraag gespecialiseerde ggz complexer
Het merendeel (79%) van de patiënten die zorg kregen van de praktijkondersteuner (poh) ggz van de huisarts heeft in het jaar ervoor geen geestelijke gezondheidszorg gekregen. Mensen komen minder vaak meteen bij de gespecialiseerde ggz terecht. Ze ontvangen eerst lichtere vormen van zorg. Dat blijkt uit de marktscan ggz van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ruim 427.000 mensen hebben in 2015 tenminste één consult gehad bij de poh ggz. Dat is een stijging van 16% ten opzichte van 2014.
 
Lees verder op internet  
 
Maak kwaliteit inzichtelijk in eerstelijnszorg
Zorgverzekeraars kopen eerstelijnzorg vooral in op basis van tarieven en kosten in plaats van kwaliteit van zorg. Het lukt zorgaanbieders en verzekeraars onvoldoende om de kwaliteit  inzichtelijk te maken en als basis te gebruiken voor de contractering. Dat blijkt uit de eerste marktscan over de eerstelijnszorg van de NZa. Deze focus op kostenbeheersing geeft risico’s op uitholling van de kwaliteit om kosten te drukken.
Lees verder op internet  
 
NZa: wetsvoorstel verbod op winst- uitkering niet te handhaven
Het voorgestelde verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars is in de huidige vorm onvoldoende helder en daardoor niet te handhaven. Ook vergroot het de kans op hogere premies voor verzekerden en op risicoselectie. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een analyse over de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel.
 
Lees verder op internet  
Inkoop wijkverpleging biedt ruimte
De NZa raamt de kosten voor wijkverpleegkundige zorg in 2017 op 3,3 miljard euro. Dat blijkt uit een analyse van de inkoopgegevens van zorgverzekeraars in  de Monitor Contractering wijkverpleging van de Zorgautoriteit. Dit bedrag is ongeveer 300 miljoen lager dan het beschikbare landelijke budget. Dit betekent niet dat er te weinig zorg is ingekocht, maar geeft wel aan dat er nog ruimte is om eventuele tekorten voor de wijkverpleging in 2017 op te vangen.
Lees verder op internet  
Rapportage 'Uw melding en vraag in beeld'
In deze eerste kwartaalrapportage van 2017 laten we zien welke vragen burgers hebben gesteld, welke meldingen bij de NZa binnen komen en wat wij met vragen en meldingen doen.
Lees verder op internet  
Vacatures NZa
Bekijk online
 
NZa bedankt tandartsen en orthodontisten voor goede voorlichting 
“Yeahhhh we zijn 1 van de 500 tandartsen in Nederland”, post een tandartsenpraktijk op hun Facebookpagina. Zij ontvingen een bedankkaart van de NZa omdat uit onderzoek van de Consumentenbond en NZa bleek dat ze hun patiënten goed informeren over hun behandelopties en kosten. 
Lees verder op internet  
Bekijk onze social media Twitter   Linkedin
nza.nl
Afmelden voor de nieuwsbrief