Nieuwsbrief
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is. Afmelden
Nieuwsbrief | nummer 1 | Januari 2016
CBb doet uitspraak over onderzoek NZa naar zorgverzekeraars
Vijf vragen aan Loes de Maat, directeur Toezicht & Handhaving, over de uitspraak
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een beslissing genomen over het bezwaar van een drietal zorgverzekeraars tegen de NZa.

Loes de Maat beantwoordt vijf vragen over het onderzoek en de uitspraak van het CBb.
Lees verder

Wat doet de Nederlandse Zorgautoriteit?
In drie korte filmpjes kunt u het zien
Wat doet de Nederlandse Zorgautoriteit? Hoe werkt de informatielijn en wat gebeurt er als u een melding doet van een mogelijke misstand in de zorg? In deze filmpjes kunt u het zien.
      

 Lees verder  
Update onderzoek NZa en Berenschot naar compliance ziekenhuiszorg
Het onderzoek biedt tips voor correct registreren en declareren van zorg
De NZa heeft organisatieadviesbureau Berenschot gevraagd te inventariseren hoe ziekenhuizen hun complianceprogramma’s hebben ingericht op het terrein van correct registreren en declareren van zorg. Het rapport bevat daarnaast concrete handvatten waarmee ziekenhuizen hun compliance kunnen versterken.
 
Lees verder

Factsheet tandarts- rekening
Vragen over uw rekening van de tandarts en de mondhygiënist
Tijdens een tandartsbezoek kan een tandarts (of mondhygiënist) verschillende verrichtingen uitvoeren. De tandarts brengt deze bij de patiënt (of de verzekeraar) in rekening. We krijgen als NZa veel vragen over de rekening van de tandarts, bijvoorbeeld over gebitsreiniging. We hebben een aantal vragen op een rij gezet
  
 Lees verder
  
Onderzoek naar declaraties ZBC's
NZa in gesprek met zelfstandige behandelcentra
De NZa ontvangt regelmatig signalen over mogelijk onjuiste declaraties door zelfstandige behandelcentra (zbc's). Vanwege de verschillen in grootte en opzet van ZBC's is het lastig direct de vinger te leggen op de oorzaak hiervan. Daarom gaat de NZa de komende tijd de declaratiepraktijk van ZBC's nader onderzoeken.
       
 Lees verder
   
    
Contact
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX  Utrecht
T: 030 296 8111

Informatielijn (09.00-17.00 uur)
T: 088 770 87 70 (lokaal tarief)
E: info@nza.nl
Volg onze activiteiten
ook op twitter via
@Zorgautoriteit of bezoek onze LinkedIn pagina
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meld u hier aan!

NIEUWSBRIEF AFMELDEN