Nieuwsbrief
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is. Afmelden
Nieuwsbrief | nummer 2 | maart 2016
NZa ondersteunt ziekenhuizen bij naleven regels
Toezichthouder bundelt praktijktips voor goed registreren en declareren 
Ziekenhuizen zijn de laatste jaren bewuster bezig met correct registreren en declareren van zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil hen ondersteunen bij het verder verbeteren van hun complianceprogramma's. Daarom heeft zij Berenschot gevraagd om tips uit de praktijk te bundelen. 
Lees verder

NZa inspecteert meer fysiotherapiepraktijken
Rapport regelnaleving declaratieregels
De NZa bezoekt de komende tijd opnieuw fysiotherapiepraktijken. Eind 2015 namen NZa-toezichthouders een kijkje in de administratie van vijf verschillende praktijken waarover zij signalen had ontvangen. Aanleiding om te focussen op de sector fysiotherapie zijn vragen van verzekerden over declaraties en signalen dat verschillende behandelingen mogelijk verkeerd in rekening worden gebracht.
 
Lees verder

Toegankelijkheid dure geneesmiddelen blijft aandachtspunt
Meer aandacht voor dure geneesmiddelen bij contractering

De betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen staat nog steeds onder druk. Omdat dit een gezamenlijk probleem is, besteden ziekenhuizen en zorgverzekeraars hier meer aandacht aan in hun contractonderhandelingen. Zij werken meer met nacalculaties en maatwerk. Ook onderhandelen zij collectief met geneesmiddelen-fabrikanten om lagere prijzen te bedingen. Dit blijkt uit de eerste monitor 'Contractering geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg' van de NZa.

Lees verder

Informatiekaart ggz
Hoe lees ik mijn rekening?
Op uw rekening staan de kosten en welke ggz-behandeling u heeft gehad. 
 
In het overzicht ziet u wat op de rekening kan staan en hoeveel u vergoed krijgt.
    
Lees verder
   
Marktscan Forensische zorg


NZa: houd lichtere vormen van forensische zorg toegankelijk
Hoewel de uitgaven aan forensische zorg relatief stabiel zijn de afgelopen jaren, neemt de vraag naar lichtere vormen van forensische zorg toe. De NZa adviseert om waar mogelijk flexibel om te gaan met de afzonderlijke budgetten voor tbs en overige forensische zorg, om deze lichtere zorg toegankelijk te houden voor wie dat nodig heeft. Dit constateert de NZa in de Marktscan Forensische zorg 2015.
  
Lees verder
Factsheet rekening van de orthodontist
Wat betekenen al die codes op de nota van de orthodontist? Welke verrichting mag nu wanneer in rekening worden gebracht? De NZa krijgt veel vragen over de beugelbehandeling. In deze factsheet hebben we aan aantal vragen en antwoorden gebundeld.  
          
Lees verder
    
     
Contact
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX  Utrecht
T: 030 - 296 81 11

Informatielijn (9.00 - 17.00 uur)
T: 088 - 770 8 770 (lokaal tarief)
E: info@nza.nl
Volg onze activiteiten
ook op twitter via
@Zorgautoriteit of bezoek onze LinkedIn pagina
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meld u hier aan!

NIEUWSBRIEF AFMELDEN