Nieuwsbrief
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is. Afmelden
Nieuwsbrief | nummer 3 | mei 2016
Informatie ggz-aanbieders over wachttijden nog onvolledig
Steekproef onder 350 ggz-aanbieders
Aanbieders in de ggz melden nog niet goed hoe lang patiënten op een behandeling moeten wachten. De informatie die sinds 1 april over de wachttijden op hun website moet staan is vaak onvolledig. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit nadat zij de afgelopen weken honderden aanbieders heeft gecontroleerd.
Lees verder

Acties van de toezichthouder na meldingen over de zorg

De NZa ontving in het eerste kwartaal van 2016 zo'n 500 meldingen over de zorg. De meeste meldingen gaan over de ziekenhuiszorg, de zorgverzekeraars en de geestelijke gezondheidszorg. De NZa kan snel in actie komen als blijkt dat er inderdaad iets mis is gegaan.

Lees verder

Wat doet de NZa met uw melding?
Als u een melding bij de NZa doet, kunt u het volgende van ons verwachten.

1. We bespreken de melding met u
2. We bekijken of iemand de regels overtreedt
3. Wanneer nodig, grijpen we in
    
Lees verder

Ziekenhuisrekening
Hoe komt een ziekenhuisrekening tot stand?
Een ziekenhuis brengt niet alle handelingen apart in rekening. De kosten die te maken hebben met uw ziekenhuisbezoek (van diagnose tot eventuele operatie) worden verzameld in een zogenoemde diagnosebehandelcombinatie (dbc). Hoe hoog de rekening uiteindelijk is, hangt af van de zorg die u krijgt. Bekijk de uitlegvideo 'Betalen van ziekenhuiszorg'.
       
Lees verder
    
Uw melding, ons toezicht


Kwartaalrapportage
In het eerste kwartaal van 2016 ontving de NZa 498 meldingen van burgers, zorgverzekeraars of zorgaanbieders. Een stijging ten opzichte van het eerste kwartaal in 2015. 
   

Lees verder de volledige rapportage
Contact
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX  Utrecht
T: 030 - 296 81 11

Informatielijn (9.00 - 17.00 uur)
T: 088 - 770 8 770 (lokaal tarief)
E: info@nza.nl
Volg onze activiteiten
ook op twitter via
@Zorgautoriteit of bezoek onze LinkedIn pagina
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meld u hier aan!

NIEUWSBRIEF AFMELDEN