Nieuwsbrief
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is. Afmelden
Nieuwsbrief | nummer 4 | juli 2016
NZa publiceert beleid en regels 2017
Uiterlijk op 1 juli 2016 publiceert de NZa de beleid en regels die gelden voor de verschilende zorgsectoren in 2017. Het gaat dan om bijvoorbeeld maximumtarieven die gelden en de omschrijving van de behandelingen - de zogenoemde zorgprestaties. In totaal zijn er zo'n 100 beleidsregels die van belang zijn voor de verschillende zorgsectoren.
Lees verder

Dbc-regels in 2017
Wijzigingen regels ziekenhuiszorg, ggz, forensische zorg en geriatrische revalidatiezorg
Voor alle zorg die wordt bekostigd via diagnose-behandelcombinaties (dbc’s) is er de website werkenmetdbcs.nza.nl. Hier vindt u alle belangrijke wijzigingen in de regels per 2017. In de medisch-specialistische zorg wijzigen de regels voor het registreren en declareren van de geneesmiddelen. 
In de ggz heeft de NZa de regiebehandelaar in de regels opgenomen, op basis van de afspraken die aanbieders en verzekeraars hierover hebben gemaakt. Meer informatie over de regels voor de geestelijke gezondheidszorg en de medisch- specialistische zorg in 2017 kunt u lezen in de nieuwsbrieven die de NZa verstuurt naar de zorgaanbieders, zorgverzekeraars en brancheorganisaties.      
Lees verder

Wijkverpleging in 2017
Integraal tarief en ketenzorg dementie
In 2017 is het naast de bestaande bekostiging, ook mogelijk om op basis van de regels voor een experiment één integraal tarief voor wijkverpleging af te spreken. De ketenzorg voor dementie, die nu nog experimenteel is, is volgend jaar als reguliere zorg opgenomen in de regels. Daarnaast is de wijze waarop wijkgericht werken kan worden gedeclareerd gewijzigd.
     
Lees verder

Toelichting materiaalkosten in de mondzorg
De NZa publiceert bij de regels voor de mondzorg 2017 een toelichting over de materiaal- en techniekkosten.

Meer informatie kunt u ook lezen in de factsheet over dit onderwerp. 
       
Lees verder

Huisartsenzorg in 2017
 
Financiering huisartsenhospitaals eenvoudiger

Zorgaanbieders die een huisartsenhospitaal leiden kunnen die eerstelijnsverblijfzorg in 2017 eenvoudiger declareren. De tijdelijke subsidieregeling vervalt. In huisartsenhospitaals worden mensen verzorgd die na een ziekenhuisopname nog niet naar huis kunnen en mensen die om medische redenen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen blijven.

Bekijk hier de video over eerstelijnsverblijf.

Lees verder

Congres 'Van beleid naar praktijk'
Donderdag 22 september 2016
De NZa organiseert op
22 september het congres
'Van beleid naar praktijk'.
Tijdens het congres helpen wij zorgprofessionals om de regels die per 2017 gelden, zo goed mogelijk te implementeren in de eigen zorgorganisatie. Het congres is bedoeld voor de eerstelijns zorg, de ggz, medisch-specialistische zorg en de langdurige zorg. Voor deze laatste groep werden voorheen de HEAD-dagen georganiseerd.
  
         
Lees verder
     
Langdurige zorg in 2017


Toeslag voor jongvolwassenen
In de langdurige zorg zijn er in 2017 een aantal wijzigingen. Zo zijn de regels voor het logeren en de schoonmaak aangepast. Ook wordt een toeslag voor jongvolwassenen (18 - 22 jaar) in de langdurige zorg ingevoerd.
 

Lees verder
Intensieve kindzorg in 2017
Verblijf en verpleegkundige dagopvang
Bij Intensieve Kindzorg gaat het om zo'n 300 kinderen met ernstige somatische klachten. Voor deze zorg komen er twee nieuwe behandelomschrijvingen (zorgprestaties) bij: voor verblijf en verpleegkundige dagopvang. Deze zijn opgenomen in een aparte beleidsregel Intensieve Kindzorg.  
         
Lees verder
     
Contact
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX  Utrecht
T: 030 - 296 81 11

Informatielijn (9.00 - 17.00 uur)
T: 088 - 770 8 770 (lokaal tarief)
E: info@nza.nl
Volg onze activiteiten
ook op twitter via
@Zorgautoriteit of bezoek onze LinkedIn pagina
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meld u hier aan!

NIEUWSBRIEF AFMELDEN