Nieuwsbrief
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is. Afmelden
Nieuwsbrief | nummer 5 | aug 2016
Zorgeuro’s besteden aan goede zorg
Voorkomen van fouten en fraude in de zorg; straffen als het niet anders kan
Recent veroordeelde de Rotterdamse rechter een psychiater tot drie jaar celstraf in verband met een miljoenenfraude in de zorg. Een bemiddelaar kreeg in dezelfde zaak zelfs vier jaar. Serieuze straffen dus. Logisch ook; zorgfraude is immers een serieus probleem. Er is een breed arsenaal aan acties en maatregelen mogelijk om fouten te voorkomen. Samenwerking tussen de verschillende toezichthouders en opsporings-diensten is daarbij cruciaal. Voor de meest ernstige overtredingen, zoals bewuste fraude, vormen gevangenisstraffen het sluitstuk van het toezicht. 
  
Lees verder
Meest gestelde vraag eigen risico
 
U heeft een ziekenhuisbezoek gehad in 2016, maar u betaalt het eigen risico van 2015. Hoe kan dat? We leggen dit u uit aan de hand van een fictief voorbeeld.
  
Lees verder
Hoe houdt de NZa toezicht op de zorgkantoren in 2016?
De NZa houdt toezicht in het belang van de burger
Vanaf 2016 gaat de NZa in haar toezicht meer uit van de eigen verantwoordelijkheid van de zorgkantoren. De NZa toetst in 2016 of de zorgkantoren bewaken dat zorg doelmatig verleend wordt, of zij burgers voldoende informeren en ondersteunen, of het zorggeld rechtmatig wordt besteed en of het CAK de wet rechtmatig uitvoert.
 
Lees verder
Toezicht met behulp van mysterie- onderzoeken
Factsheet

Hoe maakt de NZa gebruik van mystery-onderzoeken in haar toezicht? Lees verder de factsheet voor vragen en antwoorden hierover.

Lees verder
Uw melding, ons toezicht
Kwartaalrapportage signalen over de zorg
Ieder kwartaal laten wij zien welke meldingen bij de NZa binnenkomen en wat wij ermee doen. Lees hier de kwartaalrapportage signalen van de NZa.
    
Lees verder
Onderzoek tandartspraktijken

   
De NZa doet onderzoek bij een keten van tandartspraktijken in de Randstad. De toezichthouder heeft signalen gekregen dat deze keten patiënten te veel laat betalen voor materiaal- en techniekkosten zoals kronen en bruggen. Zij controleert daarom de administratie van de praktijken. Tijdens het onderzoek kan de zorg die de praktijken verlenen gewoon doorgaan.
    
Lees verder
Toezicht op goed bestuur
 
Hoe houden de IGZ en de NZa toezicht op goed bestuur in de zorg? U leest het in de brochure.
  

          
Lees verder
Contact
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX  Utrecht
T: 030 - 296 81 11

Informatielijn (9.00 - 17.00 uur)
T: 088 - 770 8 770 (lokaal tarief)
E: info@nza.nl
Volg onze activiteiten
ook op twitter via
@Zorgautoriteit of bezoek onze LinkedIn pagina
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meld u hier aan!

NIEUWSBRIEF AFMELDEN