Nieuwsbrief
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is. Afmelden
Nieuwsbrief | nummer 2 | april 2017
Implementatieplan verpleeghuiszorg 2017
NZa: 1,3 miljard extra voor betere zorg in verpleeghuizen
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft doorgerekend wat de financiële effecten zijn als verpleeghuizen zorg verlenen op basis van het onlangs vastgestelde kwaliteitskader. Het uitgangspunt van de NZa is goede, betaalbare, toegankelijke zorg voor kwetsbare burgers. Wij hebben gesproken met vele bestuurders en medewerkers uit verpleeghuizen. Uit deze gesprekken en op basis van onderzoek blijkt dat er een aantal verpleeghuizen is dat vrijwel voldoet aan de eisen die het Zorginstituut onlangs in zijn kwaliteitskader heeft geformuleerd.      
Lees verder
Rekeningen voor eigen bijdrage kunnen sneller
NZa adviseert hoe rekeningen voor eigen bijdrage Wmo en Wlz sneller kunnen

Mensen die een eigen bijdrage moeten betalen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wet Langdurige zorg kunnen hun eerste rekening sneller krijgen. Nu duurt het veelal zo lang voor nieuwe patiënten de eerste rekening krijgen, dat zij meerdere bijdragen tegelijk moeten betalen. De NZa heeft onderzocht hoe dit stapelen van rekeningen voorkomen kan worden.

Lees verder 
Zorgverzekeraars letten op 'gepast gebruik'
Het is belangrijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders afspraken maken

Zorgverzekeraars besteden aandacht aan gepast gebruik bij de contracten die zij afsluiten met aanbieders van medisch-specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg. Dit blijkt uit onderzoek van de NZa. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zouden nog wel meer kunnen verwijzen naar de standpunten van Zorginstituut Nederland over welke zorg voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Daarnaast zouden zij de kwaliteitsindicatoren die zij samen recent ontwikkelden, duidelijker terug kunnen laten komen in de contracten.  

Lees verder in het rapport
Horizonscan Geneesmiddelen
Inzicht in innovatieve geneesmiddelen

Via de nieuwe website www.horizonscangeneesmiddelen.nl is het voortaan mogelijk om de ontwikkelingen van innovatieve en dure geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg te volgen. De horizonscan laat zien welke geneesmiddelen in de zorg verwacht worden en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn. Ook monitort de horizonscan indicatie-uitbreidingen van bestaande geneesmiddelen. Met deze informatie kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich nog beter voorbereiden op de inkoop van geneesmiddelen en zijn ook patiënten eerder op de hoogte van nieuwe middelen.

Lees verder op www.horizonscangeneesmiddelen.nl  
Congres horizontaal toezicht msz

De NZa als ketenpartner in horizontaal toezicht
           
In één dag alles te weten komen over horizontaal toezicht in de medisch-specialistische zorg. Dat kon op woensdag 12 april 2017 tijdens de eerste editie van het landelijk congres Horizontaal Toezicht Zorg, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU). De NZa was erbij en lichtte toe horizontaal toezicht te zien als het ‘next level’ in de verbetering van correct declareren van zorg in Nederland. 

Lees verder
Nieuw model ggz


Steeds meer ICT-leveranciers klaar voor pilot

          
De NZa werkt aan een nieuw bekostigingsmodel voor de ggz en de forensische zorg. Samen met zorgaanbieders toetsen we dit model uitgebreid in pilots en passen we het verder aan de praktijksituatie aan. Zorgaanbieders kunnen alleen aan de pilots meedoen als ze de software hiervoor aanpassen. Dat gebeurt vaak door de ICT-leverancier. Steeds meer ICT-leveranciers wachten daarom niet tot de invoering van het nieuwe model in 2020, maar ondersteunen hun klanten nu al tijdens de pilotfase.
          
Lees verder
Vacatures bij de NZa
 
De Nederlandse zorgmarkt is een zeer complex samenspel tussen aanbieders, verzekeraars, consumenten, politiek en een divers veld aan belanghebbenden. De NZa staat middenin dat krachtenveld. Werken bij de NZa betekent afwisselend, soms spannend werk, waarbij je elke dag bezig bent met het zorgen voor kwalitatief goede en betaalbare zorg.

Op dit moment hebben we meerdere vacatures.

Vacatures
Contact
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX  Utrecht
T: 030 - 296 81 11

Informatielijn (9.00 - 17.00 uur)
T: 088 - 770 8 770 (lokaal tarief)
E: info@nza.nl
Volg onze activiteiten
ook op twitter via
@Zorgautoriteit of bezoek onze LinkedIn pagina
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meld u hier aan!

NIEUWSBRIEF AFMELDEN