Nieuwsbrief
Klik hier als deze e-mail niet goed leesbaar is. Afmelden
Nieuwsbrief | nummer 6 | nov 2016
Stand van de zorgmarkten 2016
Doen wat werkt in de zorg
Tien jaar geleden veranderde in Nederland de organisatie van de zorg compleet: het zorgverzekeringsstelsel deed zijn intrede. Een zorgstelsel op basis van concurrentie tussen de zorgaanbieders en de inkopers van zorg: de zorgverzekeraars. Wat is in die afgelopen tien jaar in de zorg goed en minder goed gegaan? En voor welke uitdagingen staan we de komende jaren om de zorg in Nederland betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit te houden? Hoe kunnen we met elkaar doen wat wérkt in de zorg – voor patiënten, cliënten en verzekerden? 
    
Lees verder
"Geef de burger het vertrouwen terug"
Jubileumcongres NZa 2016

Dr. Marian Kaljouw, voorzitter van de Raad van Bestuur, sprak op het NZa-congres van oktober 2016 over de stand van zaken in de Nederlandse gezondheidszorg. Haar boodschap: geef het vertrouwen terug aan de burgers in Nederland.

Lees verder in de Stand van de zorgmarkten 2016
Spelregels vastgesteld voor het experiment persoonsvolgende inkoop
Meer keuzevrijheid cliënten in gehandicaptenzorg en verpleging en verzorging

De NZa heeft vorige week de spelregels vastgesteld voor het experiment persoonsvolgende inkoop. Dat gaat in januari 2017 van start voor cliënten die gebruik maken van verzorging en verpleging in Zuid-Limburg, en van gehandicaptenzorg in Rotterdam. Het gaat erom dat zij makkelijker kunnen kiezen voor zorg die het beste bij hun wensen, behoeften en manier van leven past.

Lees verder
Terugblik NZa-congres 'Van beleid naar praktijk' op 22 september
Een overzicht van de gestelde vragen tijdens het congres

Ruim duizend zorgprofessionals in de ziekenhuiszorg, ggz/fz, eerstelijnszorg en langdurige zorg namen op 22 september deel aan het NZa-congres: 'Van beleid naar praktijk'. De NZa heeft een overzicht gemaakt van de vragen die tijdens het congres gesteld zijn met bijbehorende antwoorden. De overzichten vindt u per programmaonderdeel in het dossier NZa-congres.

Lees verder
Uw melding, ons toezicht

Signalen 3e kwartaal 2016
        
Deze uitgave laat ieder kwartaal zien welke meldingen bij de Nederlandse Zorgautoriteit binnenkomen en wat wij ermee doen. Heeft u zelf een melding? Meld het ons!
      
Lees verder
Inauguratie prof. dr. Misja Mikkers
 
Op 21 oktober hield prof. dr. Misja Mikkers RA zijn inaugurele rede, getiteld ‘Het Nederlandse zorgsysteem in internationaal perspectief’ aan Tilburg University. Hij is bijzonder hoogleraar van de NZa-leerstoel ‘Organisatie en financiering van de zorgsector’. Ook is Misja Mikkers sinds 2006 verbonden aan de Nederlandse Zorgautoriteit als Chief Economist en Hoofd van het Economisch en Medisch Bureau.
  

          
Lees verder
Extra geld opleiden ambulancepersoneel

10 miljoen extra budget voor opleiding nieuwe ambulanceverpleegkundigen
      
De NZa heeft met Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een oplossing gevonden voor 2017 om voldoende nieuwe ambulanceverpleegkundigen of ambulancechauffeurs op te leiden. Het ministerie van VWS heeft daartoe tien miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Dit blijkt uit het bekostigingsbeleid voor de ambulancezorg 2017, dat de NZa maandag heeft vastgesteld.
      
Lees verder
Contact
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX  Utrecht
T: 030 - 296 81 11

Informatielijn (9.00 - 17.00 uur)
T: 088 - 770 8 770 (lokaal tarief)
E: info@nza.nl
Volg onze activiteiten
ook op twitter via
@Zorgautoriteit of bezoek onze LinkedIn pagina
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meld u hier aan!

NIEUWSBRIEF AFMELDEN