Nummer 1 • januari 2019
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Geestelijke gezondheidszorg
Technische update dbc-pakket 2019
De afgelopen periode heeft de NZa meldingen gekregen over technische onvolkomenheden in het dbc-pakket ggz/fz/gbg 2019. Daarom hebben wij een aantal bestanden in de a- en b-release van 2019 geüpdatet. 

De update is vooral van belang voor ICT-leveranciers. Hij bevat geen inhoudelijke veranderingen, maar alleen technische aanpassingen in enkele documenten en tabellen om de vastgestelde regelgeving voor 2019 beter te ondersteunen.

U vindt de technische correcties met name terug bij dagbesteding en geneeskundige begeleiding en bij het terugdraaien van acute ggz. Alle gewijzigde documenten staan in het NZa-documentcentrum: https://puc.overheid.nl/nza onder het kopje Werken met dbc's. De gewijzigde bestanden hebben de versiedatum v20190129. Hier vindt u ook het erratumdocument waarin de wijzigingen beschreven staan.
Update voor de gespecialiseerde ggz
Update voor de basis-ggz
Update voor de forensische zorg
Dbc-regeltool 2019 online
De dbc-regeltool van de NZa maakt de regels over de registratie van ggz-dbc’s overzichtelijk, toegankelijk en overal beschikbaar. De tool bevat nu de regels die geldig zijn in 2019.

Overzichtelijk
De tool volgt de stappen in de dbc-registratie en toont in één oogopslag welke regels gewijzigd zijn ten opzichte van vorig jaar. Ook bevat de tool de validatie-, declaratie- en informatiebepalingen. Vanaf 2019 zijn bovendien de regels over zzp’s in de gespecialiseerde ggz in de tool terug te vinden.

Dbc-regeltool bekijken
De dbc-regeltool ggz 2019 is te bereiken via onderstaande links. De tools van voorgaande jaren blijven beschikbaar voor dbc’s die in die jaren geopend zijn. 
Dbc-regeltool 2019
Dbc-regeltool 2018
Overzicht dbc-regeltools 2014-2019
Hoe ervaart u het contracteerproces?
In juli 2018 hebben ggz-partijen in het hoofdlijnenakkoord afgesproken te blijven werken aan de juiste zorg op de juiste plek. Een van de afspraken is dat de NZa jaarlijks in een monitor rapporteert over de ontwikkelingen in het contracteerproces. Daarvoor hebben wij uw actieve inbreng nodig!

Contracteerproces
De contractering helpt zorgaanbieders bij het leveren van zinnige en goede zorg met een passend tarief, en zorgverzekeraars bij de scherpe inkoop van de juiste zorg. Om de monitor op te kunnen stellen, vragen wij beide partijen naar hun ervaringen met het contracteerproces. 

Doet u mee?
Heeft u de vragenlijst niet via uw brancheorganisatie ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@nza.nl o.v.v. enquête contractering ggz. U ontvangt dan een e-mail met de link naar de vragenlijst. Het invullen van de enquête kan tot en met 18 februari.
Werkenmetdbc’s over naar documentenplatform NZa
De documenten op de website Werkenmetdbcs zijn verhuisd naar het documentenplatform (PUC) van de NZa. Op het documentenplatform staan inmiddels alle regels en tarieven die de NZa vaststelt.

U kunt de releases voorlopig nog wel via het downloadcentrum op Werken met dbc’s vinden: u wordt dan automatisch doorgeleid naar de juiste pagina op het documentenplatform. De website Werkenmetdbcs blijft nog enige tijd bestaan, maar komt in de loop van 2019 te vervallen.
Naar het documentencentrum van de NZa
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief