Nummer 2 • maart 2019
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Geestelijke gezondheidszorg
Hoge respons bij kostprijsonderzoek in de ggz en fz
Instellingen en vrijgevestigden in de ggz en forensische zorg hebben in groten getale meegedaan aan het kostprijsonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. Op basis van de kostprijsinformatie die is binnengekomen op onze uitgebreide uitvraag berekenen we de nieuwe tarieven voor volgend jaar.

De planning is dat we op 1 augustus de nieuwe tarieven uitleveren. Op hetzelfde moment publiceren we ook de regelgeving voor 2020. Zo mogelijk stelt de NZa concept-regelgeving voor 2020 eerder beschikbaar. Dit is ook zo afgestemd met de betrokken branchepartijen.
Lees verder op NZa.nl
Informatiekaart positie financiële instellingen
In een nieuwe informatiekaart vertellen we meer over de financiën van ggz-instellingen. Die blijkt in 2017 verbeterd  ten opzichte van 2016. Er zijn wel verschillen tussen geïntegreerde en ambulante instellingen en onder kleinere zorgaanbieders. 
Lees de nieuwe informatiekaart
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief