Nummer 5 • juli 2020
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Geestelijke gezondheidszorg
Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2021 beschikbaar
De nieuwe Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen is gepubliceerd op ons documentenplatform. Deze beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2021 en gaat in op 1 januari 2021. In de beleidsregel zijn de nieuwe vergoedingsbedragen voor de (medische) vervolgopleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten opgenomen. Ook komt de verslavingsarts KNMG vanaf 2021 in aanmerking voor een beschikbaarheidbijdrage voor de opleidingskosten.
Lees verder op nza.nl
Regels voor declaratie digitale zorg verlengd tot eind 2020
De uitbraak van het coronavirus heeft nog steeds grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten wordt geleverd. we verlengen de tijdelijke verruimingen voor digitale zorg tot en met 31 december 2020. Uitgangspunt is daarnaast om deze tijdelijke verruimingen structureel te maken vanaf 2021. Ook publiceren we een nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg.
Lees verder op nza.nl
Wegwijzer bekostiging digitale zorg
Enkele tarieven ggz in de Wlz gecorrigeerd
Naar schatting hebben in Nederland rond tienduizend mensen met een psychische stoornis een blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze mensen krijgen vanaf 2021 directe toegang tot zorg op basis van de Wet langdurige zorg. In een speciale informatiekaart gaan wij in op het waarom van deze verandering. De bijlage bij deze informatiekaart bevat een overzicht van de prestaties en tarieven vanaf 2021 voor deze cliënten. De tarieven bij het integrale bekostigingsmodel hebben een kleine correctie ondergaan ten opzichte van de gepubliceerde tarieven op 1 juli 2020.
Lees de informatiekaart over ggz in de Wlz
Lees meer over alle wijzigingen in de langdurige zorg per 2021
Ggz en ziekenhuiszorg op weg naar normaal niveau
De geestelijke gezondheidszorg en de medisch-specialistische zorg koersen af op een nieuwe normale situatie. Niet alle zorg wordt ingehaald, maar patiënten krijgen over het algemeen de zorg die zij nodig hebben. Er is ook weer ruimte voor minder urgente zorg. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de NZa.
Lees verder op nza.nl
Veelgestelde vragen coronavirus
Op een speciale webpagina geven wij antwoord op vragen rondom het coranavirus voor de ggz en fz. Wij werken deze webpagina regelmatig bij.
Bekijk de veelgestelde vragen
Deel met ons uw initiatief om de planbare zorg een duw in de rug te geven
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ons gevraagd om de planbare reguliere zorg te coördineren. We zien verschillende, vaak regionale initiatieven ontstaan. We zetten ons volledig in om deze initiatieven te ondersteunen en te verbinden. Heeft u een initiatief waarvan het goed is dat de NZa op de hoogte is? Denk aan samenwerkingsafspraken of het opstarten van zorg. Vul dan ons formulier 'Initiatief reguliere zorg' in.
Naar het formulier
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief