Nummer 2 • augustus 2020
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Wijkverpleging
In 2021 geen wijzigingen in regelgeving wijkverpleging
De NZa voert voor 2021 geen wijzigingen door in de regelgeving voor wijkverpleging en indexeert alleen de tarieven. Wel hebben we een aantal regels verduidelijkt in de veelgestelde vragen op de website. Denk hierbij aan vragen over de inzet van wijkverpleging in het ziekenhuis en begeleiding van het cliëntsysteem.
Lees de veelgestelde vragen over wijkverpleging
Regels voor declaratie digitale zorg verlengd tot eind 2020
De uitbraak van het coronavirus heeft nog steeds grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten wordt geleverd. We verlengen de tijdelijke verruimingen voor digitale zorg tot en met 31 december 2020. Uitgangspunt is daarnaast om deze tijdelijke verruimingen structureel te maken vanaf 2021. Ook publiceren we een nieuwe Wegwijzer bekostiging digitale zorg.
Lees het hele bericht op nza.nl
Wegwijzer bekostiging digitale zorg
Minder wijkverpleging tijdens corona-uitbraak
Ook in de wijkverpleging daalde het aantal zorgvragen na de corona-uitbraak. Minder mensen maakten gebruik van wijkverpleging na een behandeling in het ziekenhuis. Ook huisartsen hebben minder verwijzingen voor wijkverpleging uitgeschreven. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op basis van de productiedata van 4 grote zorgaanbieders publiceren we een 1e indicatie van de effecten van corona op de wijkverpleging tot en met 24 april van dit jaar. We zien dat op het dieptepunt het totale aantal uren geleverde zorg 19% lager ligt dan in de weken voor de corona-uitbraak.
Lees het hele bericht op nza.nl
Samen starten we de gewone zorg op: hoe informeer ik mijn patiënten?
Het is belangrijk dat zorgaanbieders hun patiënten laten weten dat zij weer bij hen terecht kunnen en wat zij kunnen verwachten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een informatiekaart ontwikkeld die handvatten biedt voor heldere communicatie.
Lees meer op NZa.nl
Veelgestelde vragen coronavirus
Op een speciale webpagina geven wij antwoord op vragen rondom het coranavirus voor de wijkverpleging. Wij werken deze webpagina regelmatig bij.
Bekijk de veelgestelde vragen
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief