Nummer 3 • december 2020
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Wijkverpleging
Monitor contractering wijkverpleging 2021: uw bijdrage is nodig!
Ook dit jaar brengen we in een monitor in kaart wat de uitkomsten zijn van de contractering voor 2021 in de wijkverpleging. Dit keer ligt de focus op inhoudelijke afspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Specifieke thema’s zijn passende zorg, innovatie en Covid-19. We blikken terug op de (bij)contractering in 2020 en staan stil bij de ongecontracteerde zorg.

Bent u zorgaanbieder in de wijkverpleging of zorgverzekeraar? Vul dan de vragenlijst in. Dat duurt maximaal 30 minuten. Hoe meer mensen meedoen, des te waardevoller zal de monitor voor u zijn! De vragenlijst is tot 10 januari 2021 beschikbaar.
Vragenlijst voor zorgaanbieder
Vragenlijst voor zorgverzekeraar
Veelgestelde vragen coronavirus
Op een speciale webpagina geven wij antwoord op vragen rondom het coranavirus voor de wijkverpleging. Wij werken deze webpagina regelmatig bij.
Bekijk de veelgestelde vragen
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief