Nummer 9 • december 2020
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Geestelijke gezondheidszorg
Help mee aan beter passende contracten in de ggz!
De jaarlijkse monitor contractering ggz laat zien hoe het met het contracteren gaat én waar het beter kan. Hiermee willen we zorgaanbieders en verzekeraars helpen om nog beter passende afspraken te maken. Zonder uw ervaringen kunnen wij echter geen goede monitor opstellen. Help daarom uzelf en uw collega’s en vul de vragenlijst in, ook als u géén contracten afsluit. Reserveer 15 à 20 minuten tussen 4 en 22 januari 2021. Hoe meer mensen meedoen, des te waardevoller zal de monitor voor u zijn!

De link naar de vragenlijst staat in de eerste nieuwsbrief van 2021. Alvast hartelijk dank!
Regels voor overgang naar Zorgprestatiemodel gepubliceerd
De c-release voor db(b)c’s in 2021 staat nu op de website van de NZa. Ook de codelijsten voor de basis-ggz hebben een update gekregen. De release bevat de regels die aan het eind van 2021 een soepele overgang naar het Zorgprestatiemodel mogelijk maken. Het Zorgprestatiemodel vervangt per 1 januari 2022 de db(b)c-systematiek en de zorgprestaties in de basis-ggz.

Er volgt in 2021 nog een uitlevering voor het toedienen van Spravato. De NZa kan deze publiceren zodra Spravato is toegelaten tot het verzekerde pakket.

In de informatiekaart staan alle wijzigingen voor 2021 op rijtje.
Lees de informatiekaart
Naar de releasepagina ggz
Naar de releasepagina fz
Webinars zorgprestatiemodel gemist? Terugkijken vanaf nu mogelijk
De webinars over het zorgprestatiemodel waren een succes: maar liefst 3.500 unieke bezoekers hebben naar de drie webinars gekeken. Heeft u het webinar onverhoopt gemist? De drie webinars zijn online gezet, zodat u ze alsnog kunt bekijken.

TIP: de webinar van 30 november richt zich vooral op de vrijgevestigden in de ggz en de webinar van 4 december op de forensische zorg.
Naar de webinars
NZa legt Emergis verplichting op voor aanmerkelijke marktmacht
De NZa legt de Stichting Emergis uit Zeeland twee verplichtingen op vanwege aanmerkelijke marktmacht (art. 48 Wmg). Het gaat om een transparantieverplichting en een contracteerverplichting.
Lees het hele bericht op NZa.nl
Verwijzingen naar ggz nemen toe
Het aantal verwijzingen naar de ggz nam de afgelopen weken weer toe, met name onder jongeren. Bij de wachttijden zijn er voor de meeste diagnoses weinig veranderingen. Uitzonderingen zijn verwijzingen voor pervasieve stoornissen en gedrags- en aandachtstekortstoornissen. Deze liggen hoger dan vorig jaar.
Lees het hele bericht op NZa.nl
Veel gestelde vraag
Ik wil graag woonzorg én specifieke behandeling (SB) leveren aan ggz-cliënten die vanaf 2021 directe toegang krijgen tot de Wlz. Daarvoor wil ik het modulaire bekostigingsmodel gebruiken. Kan dat?

Ja, in 2021 is dat mogelijk. Als een zorgaanbieder woonzorg en SB levert, moet deze in principe ook de algemeen medische zorg (AMZ) leveren. In 2021 kunt u het modulaire model echter ook gebruiken als u woonzorg met SB levert vanuit de Wlz en de AMZ door andere zorgaanbieders laat leveren én declareren in de Zvw. Lees het hele antwoord op NZa.nl. Lees ook onze Informatiekaart Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis.
Lees het hele antwoord op NZa.nl
Lees de informatiekaart
Veelgestelde vragen coronavirus
Op een speciale webpagina geven wij antwoord op vragen rondom het coranavirus voor de ggz en fz. 
Bekijk de veelgestelde vragen
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief