Nummer 1 • februari 2021
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Wijkverpleging
Help mee aan minder administratieve lasten en vul de vragenlijst in!
We blijven aandacht houden voor minder administratielast voor wijkverpleegkundigen. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’. Ook in het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging hebben partijen hierover afspraken gemaakt. Daarom willen wij samen met de Taakgroep tijdregistratie graag nog beter weten hoe u tijd registreert en hoe u dit ervaart.

Bent u wijkverpleegkundige? Help dan ons én uw collega’s en vul deze korte vragenlijst in. Uiteraard behandelen wij uw bijdrage vertrouwelijk. Ook V&VN zet deze vragenlijst uit. De vragenlijst is tot en met 16 februari 2021 beschikbaar. Alvast dank voor uw moeite.
Naar de vragenlijst
Zorgverzekeraars moeten wachttijd verkorten voor aanvragen wijkverpleging en pgb
Zorgverzekeraars kunnen vaak sneller reageren als verzekerden en/of aanvragers om toestemming vragen omdat ze wijkverpleging willen van een aanbieder waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft. Ook komen lange doorlooptijden voor bij aanvragen voor een pgb (persoonsgebonden budget) uit de Zorgverzekeringswet. Dat blijkt uit een onderzoek van de NZa.
Lees het hele bericht op NZa.nl
Veelgestelde vragen coronavirus
Op een speciale webpagina geven wij antwoord op vragen rondom het coranavirus voor de wijkverpleging. Wij werken deze webpagina regelmatig bij.
Bekijk de veelgestelde vragen
 
Nederlandse Zorgautoriteit
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
T 088 - 770 8 770
E info@nza.nl
Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief