Nummer 4 • mei 2021
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Wijkverpleging
15 juni webinar experiment bekostiging wijkverpleging - inschrijven nú mogelijk

De wijkverpleging wordt steeds uitdagender. Meer mensen blijven langer thuis wonen en mensen komen sneller thuis na een ziekenhuisopname. Vanaf 1 januari 2022 vinden er veranderingen plaats in de bekostiging van de wijkverpleging. Het nieuwe experiment cliëntprofielen gaat dan van start als onderdeel van de nieuwe bekostiging. Op dinsdag 15 juni 2021 organiseren wij hierover twee webinars. Eén voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars van 10.00 - 11.30 uur. En een webinar voor wijkverpleegkundigen van 15.00 tot 16.30 uur. Inschrijven is vanaf nu mogelijk!

Ik schrijf mij nu in!
NZa schetst kader voor inhaalzorg
Nu het aantal COVID-patiënten verder afneemt, kunnen de ziekenhuizen geleidelijk aan starten met het inhalen van de zorg die is uitgesteld. Het aantal gemiste verwijzingen naar de ziekenhuiszorg wordt geschat op 1,45 miljoen. Het ministerie van VWS heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd een kader op te stellen waarin zij aangeeft wat nodig is om deze inhaalzorg op gang te kunnen brengen. De NZa heeft dit kader opgesteld in overleg met onder andere V&VN, FMS, NVZ, NFU, ZKN, LVH, Patiëntenfederatie en ZN. Alle betrokken partijen hebben hun commitment uitgesproken om eventuele knelpunten bij het opschalen samen op te lossen.
Lees het hele bericht op NZa.nl
Wegwijzer innovatie en preventie: van goed idee naar bekostiging
Heeft u een idee voor innovatie of preventie in de wijkverpleging en zoekt u naar passende bekostiging? In de Wegwijzer innovatie en preventie in de eerstelijnszorg leest u meer over de mogelijkheden hiervoor.
Lees de wegwijzer
Lees meer over innovatie en preventie
Veelgestelde vragen coronavirus
Op een speciale webpagina geven wij antwoord op vragen rondom het coronavirus voor de wijkverpleging. 
Bekijk de veelgestelde vragen
 
Nederlandse Zorgautoriteit

Tijdelijk bezoekadres:
Pythagoraslaan 6-8
3584 BB Utrecht
E-mail info@nza.nl
WhatsApp 088-7708770

Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief