Nummer 5 • juli 2021
Bekijk de online versie
NZa Nieuwsbrief
Wijkverpleging
Regelgeving 2022 beschikbaar
De regelgeving in 2022 voor de wijkverpleging is vanaf nu beschikbaar. De wijzigingen ten opzichte van 2021 zijn niet groot. In afstemming met de branchepartijen hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd:
  • consumentvriendelijke prestatiebeschrijvingen;
  • de prestatie Regionale beschikbaarheidsfunctie onplanbare zorg is vervangen door de prestatie Organisatie en beschikbaarheid van onplanbare avond-, nacht-, en weekendzorg;
  • de prestatie gespecialiseerde verpleging is verhelderd.

In de nieuwe regelgeving leest u hierover meer.
Lees de beleidsregel verpleging en verzorging BR/REG-22101
Lees de regeling verpleging en verzorging NR-REG-2205
Informatiekaart geeft snelle introductie in regelgeving voor nieuwe zorgaanbieders
Je bent een nieuwe zorgaanbieder in de wijkverpleging? Om je op weg te helpen in de regels over de registratie en declaratie van zorg, hebben we een informatiekaart gemaakt. Hierin lees je hoe je een start maakt als zorgaanbieder in de wijkverpleging en wat de regels zijn voor het registreren en declareren van zorg.

De NZa vindt het belangrijk om nieuwe zorgaanbieders zo goed mogelijk op weg te helpen. Daarvoor hebben we deze informatiekaart ontwikkeld, maar we geven bijvoorbeeld ook workshops en gastcolleges voor onderwijsinstellingen. Daarnaast staat op onze website een speciale pagina met alle regelgeving in vogelvlucht. Zo kun je een snelle start maken!
Naar de informatiekaart
Naar de pagina Regelgeving in vogelvlucht op NZa.nl
Cliëntprofielen voor toekomstige bekostiging in ECD’s
De NZa heeft samen met Universiteit Maastricht cliëntprofielen ontwikkeld voor de toekomstige bekostiging van de wijkverpleging. De cliëntprofielen worden ingebouwd in de elektronische cliëntdossiers (ECD’s) van verschillende ECD-leveranciers. Dit gebeurt onder begeleiding van Quattri en in samenwerking met Actiz, V&VN, ECD leveranciers en zorgaanbieders. Zo wordt het mogelijk gemaakt om op basis van 5 vragen een cliëntprofiel vast te stellen. De cliëntprofielen vallen binnen het experiment cliëntprofielen verpleging en verzorging. Hierbij kunnen ze een rol spelen bij het meer inhoudelijk inkopen van zorg en het betalen hiervoor. Eind 2021 zijn de ECD’s klaar voor het experiment, dat start op 1 januari 2022 en 5 jaar duurt.
Veelgestelde vragen coronavirus
Op een speciale webpagina geven wij antwoord op vragen rondom het coronavirus voor de wijkverpleging. 
Bekijk de veelgestelde vragen
 
Nederlandse Zorgautoriteit

Tijdelijk bezoekadres:
Pythagoraslaan 6-8
3584 BB Utrecht
E-mail info@nza.nl
WhatsApp 088-7708770

Aanmelden
Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?
Meld u hier aan
Twitter   Linkedin
Afmelden voor de nieuwsbrief