Nummer 1 | April 2018
Bekijk de online versie
Nederlandse Zorgautoriteit
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de NZa voor de ggz.
Inhoud dbc-release 2019 bekend
De hoofdlijnen van de dbc-release 2019 voor de ggz en fz zijn bekend. Omdat we in de ggz vanaf 2020 met het zorgclustermodel gaan werken, houden we de wijzigingen nu zo klein mogelijk. De belangrijkste voorgenomen wijziging heeft te maken met veranderende regelgeving voor acute zorg. In de circulaire leest u alles over de veranderingen. Medio mei 2018 publiceren we het definitieve pakket. Dan zijn ook de tarieven voor 2019 bekend.
Lees de circulaire op de website  
Vrijgevestigden gezocht voor proefdraaien met zorgclustermodel
Vanaf 2020 werken we in de ggz met het zorgclustermodel. Dit model moet zo goed mogelijk aansluiten op de dagelijkse praktijk. Daarom zoekt de NZa nog enkele vrijgevestigden die willen proefdraaien. Wilt u invloed hebben op het zorgclustermodel en meedoen? Stuur dan een e-mail naar info@nza.nl. Eerst meer weten? Kijk dan op www.nieuwmodelggzfz.nl.
Lees verder op de NZa-site  
Dbc-regeltool 2018 online
De online dbc-regeltool van de NZa maakt de regels over de registratie van ggz-dbc’s overzichtelijk, toegankelijk en overal beschikbaar. De tool wordt jaarlijks aangepast en bevat nu de regels die geldig zijn in 2018. De dbc-tools van voorgaande jaren blijven gewoon beschikbaar voor dbc’s die in die jaren geopend zijn. Kijk hier voor een overzicht.
Naar de Dbc-regeltool 2018  
Wachttijden aanleveren niet altijd gemakkelijk
Patiënten willen zo snel mogelijk met de behandeling beginnen. Ggz-aanbieders moeten daarom hun wachttijden publiceren en aan Vektis leveren. Het lukt nog niet iedereen om op de goede manier aan te leveren. Daarom heeft de NZa alle aanbieders een brief gestuurd met tips waar u op kunt letten. Als u de wachttijden al goed en volledig aanlevert, hoeft u dus niets met de brief te doen.
Bekijk de regelgeving op de NZa-site  
 
Informatiekaart tijdschrijven geactualiseerd
De informatiekaart over tijdschrijven is bijgewerkt naar de nieuwste regelgeving. Op deze kaart leest u wie wel of niet tijd kan schrijven en welke tijd meeweegt in de afleiding naar de prestatie.
 
Download de informatiekaart  
 
Informatiekaart financiële positie ggz-instellingen
In deze nieuwe informatiekaart vertellen we meer over de financiën van ggz-instellingen. Wat opvalt is dat de rentabiliteit van geïntegreerde instellingen in 2016 is gedaald. We geven nog meer cijfers en ook een aantal mogelijke verklaringen.
 
Download de informatiekaart  
Veelgestelde vraag
Mijn patiënt heeft een traject dat is gestart in 2016 en gestopt in 2017. In 2018 komt hij terug voor dezelfde zorgvraag, binnen één jaar na afsluiten. Ik wil een nieuw zorgtraject met zorgtype 150 openen in verband met overgang naar DSM-5, maar kan dit zorgtype niet vinden. Wat moet ik nu doen?

In de dbc-systematiek voor 2018 is abusievelijk geen rekening gehouden met dit relatief niet vaak voorkomende scenario. Zorgtype 150 is daarom per 1 januari 2018 afgesloten. Vanaf 1 april 2018 kunt u voor de registratie van een initiële dbc weer gebruik maken van zorgtype 150. Voor patiënten die vóór 1 april terugkwamen met dezelfde zorgvraag adviseren wij u om alsnog een initiële dbc in een nieuw zorgtraject te registreren. 
Kijk voor meer veelgestelde vragen op de NZa-site  
Bekijk onze social media Twitter   Linkedin
nza.nl
Afmelden voor de nieuwsbrief