Nummer 3, oktober 2018
Bekijk de online versie
Nederlandse Zorgautoriteit
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Nederlandse Zorgautoriteit voor de ggz.
Kostprijsonderzoek voor ggz en fz
De Nederlandse Zorgautoriteit is een kostprijsonderzoek in de ggz en forensische zorg (fz) gestart. Met de uitkomsten gaat de NZa de tarieven van de ggz en fz per 2020 herijken.

Waarom dit onderzoek?
De huidige tarieven zijn nog gebaseerd op kosten van het jaar 2012. Sinds die tijd is er veel veranderd. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de generalistische basis-ggz, het Kwaliteitsstatuut en de Jeugdwet. Mede hierdoor zijn de huidige tarieven niet altijd meer passend.

Wat onderzoeken wij?
In het kostprijsonderzoek berekent de NZa wat het leveren van ggz en fz kost. Daarvoor vraagt de NZa geselecteerde zorgaanbieders om informatie uit over de kosten van zorg in 2017. De NZa vraagt overigens geen informatie op het niveau van een individuele cliënt. Op basis van de uitkomsten berekent de NZa nieuwe, passende tarieven voor de ggz en fz per 2020. 

Wie doet mee?
In de week van maandag 24 september heeft de NZa de geselecteerde deelnemers aan het kostprijsonderzoek een vooraankondiging gestuurd. De gegevensuitvraag loopt van 10 december 2018 tot 1 februari 2019. Deelname is verplicht. In totaal gaat het om 1022 zorgaanbieders: 260 instellingen (ggz en fz), 724 vrijgevestigde aanbieders en 38 Psychiatrische Afdelingen van een Algemeen Ziekenhuizen (PAAZ) en Psychiatrische Universiteitsklinieken (PUK).

Waarom een verplichting?
De NZa kan pas goede tarieven berekenen als zij een zuiver beeld heeft van de kosten van de dagelijkse zorgpraktijk, met alle variabelen die daarin kunnen voorkomen. Om de belangen van álle zorgaanbieders te dienen, is gegarandeerde deelname door een representatieve selectie noodzakelijk. Een verplichting is nooit leuk. Daarom doet de NZa er alles aan om het leveren van de kostprijzen zo eenvoudig mogelijk te maken en biedt de NZa actieve ondersteuning.
Lees verder op internet  
Meer weten over het kostprijsonderzoek?
Als er nieuwe informatie over het kostprijsonderzoek is, kunt u deze terugvinden op deze webpagina op NZa.nl.

De NZa heeft ook de meest gestelde vragen over het kostprijsonderzoek beantwoord op de website. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de nza via info@nza.nl of 088 - 770 8 770 (lokaal tarief).
Lees verder op internet  
Bekijk onze social media Twitter   Linkedin
nza.nl
Afmelden voor de nieuwsbrief